shanju logo

Shanju Shanghai:
Yokeback Armchairs

中文

yokeback armchair_pairyokeback armchair_pair
yokeback armchairyokeback_largeyokeback_large
 
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art

Shanghai, China
tel: +86 139 1819 1177
shanju@chinese-furniture.com